ติดต่อคุณบี : 084-652-7120
จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 21:00

“บริการรับทำวีซ่า

VISA CONSULTING SERVICES

ประเภทวีซ่าที่ทางเราให้บริการ

ทางเรารับปรึกษาวีซ่า

และดำเนินการช่วยเหลือ แนะนำลูกค้าในการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าทั้งลูกค้าคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และลูกค้าต่างชาติที่ต้องการ พำนักในประเทศไทย ทางเรามีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องการขอยื่นวีซ่ามากกว่า 10 ปี ดังนั้น จึงมีความแม่นยำที่จะช่วยเหลือลูกค้า พร้อมเทคนิคต่างๆ ในการแนะนำการเตรียมเอกสาร เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติวีซ่าจาก สถานทูตเป็นไปอย่างสูงที่สุด

ปัญหาวีซ่าไม่ผ่าน ทางเราสามารถช่วยแก้เคสให้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่สะสมมา เรามีวิธี และสามารถวิเคราะห์รูปแบบเอกสารที่จะจัดเตรียม เพื่อทำให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือ และทำให้วีซ่าผ่านในที่สุด

“บริการรับทำวีซ่านักเรียน”

วีซ่านักเรียน
Student Visa

“บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยว”

วีซ่าท่องเที่ยว
Tourist Visa

“บริการปรึกษาวีซ่าไม่ผ่าน”

แก้วีซ่าไม่ผ่าน
Rejected Visa

“บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวแบบธุรกิจ”

วีซ่าท่องเที่ยวแบบธุรกิจ
Business Visitor Visa

“บริการรับทำวีซ่าคู่หมั้น

วีซ่าคู่หมั้น / คู่สมรส
Prospective Marriage / Partner Visa

“บริการรับทำวีซ่าจดทะเบียนสมรส”

บริการจดทะเบียนสมรส
Marriage Registration Service

“บริการรับทำวีซ่าเยี่ยมญาติ

วีซ่าเยี่ยมญาติ-แฟน-เพื่อน
Temporary Visit Visa

“บริการรับทำวีซ่าติดตาม”

วีซ่าติดตาม
Dependant Visa

“บริการรับทำวีซ่า”

บริการรับทำวีซ่า
Visa Representative